Ühingu eesmärgiks on Abruka saare elu arendamine, looduspärandi hoidmine, kultuuripärandi kogumine, säilitamine ja edasi kandmine.

Abbro tegeleb kohalikku elu edendavate piirkondlike innovaatiliste, samuti traditsioonilist majandustegevust(näiteks kalandus, mahepõllumajandus) ja rannakultuuri säilitamist soodustavate ning turismialaste projektide juhtimise ja vahetu elluviimisega MTÜ Abbro korraldab ja viib läbi teatraliseerituid etendusi ning muid kultuuriüritusi tõstmaks saare atraktiivsust.

2004 aasta märtsis algatati Abbro eestvedamisel fotokonkurss “Aastaring Abrukal”, eesmärgiga jäädvustada kauneid hetki ja paiku saarel. Aastaid oli populaarne Jüri Tuuliku lugude ainetel valminud etendus„Abruka lood Abrukal ehk viieks tunniks Abruka elanikuks“ Korraldatakse mitmeid loodus- ja kunstilaagreid , saart tutvustavaid ekskursioone ja matku.

2010. aastal tulid appi loodushoiu töid tegema Soti mägiveised.